پناهیان: تاثیر مداحان بر مردم بیشتر از منبر است

  • 1398/10/05
  • 12:01
پناهیان: تاثیر مداحان بر مردم بیشتر از منبر است

مقام معظم رهبری بیشتر با مداحان و ذاکران دیدار دارند به این دلیل است که تاثیر مداحان بر مردم بیشتر از منبر است.

جدیدترین اخبار

سایت طراحی پوستر پیکو گراف

معرفی سایت طراحی پوستر پیکو گراف

طراحی سایت مهر شبکه

طراحی سایت در تهران موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در تهران می باشد که در جستجو شرکت طراحی وبسایت در تهران هستند.

جدیدترین اخبار